Wachtlijst

De Zuidhoek krijgt van het Ministerie van Sociale Zaken subsidie voor het realiseren van een bepaald aantal arbeidsplaatsen. Als dat aantal arbeidsplaatsen bezet is en er zijn meer mensen die bij de Zuidhoek willen werken omdat ze een indicatie voor de sociale werkvoorziening hebben ontstaat er een wachtlijst.

Sinds 1-7-2008 is er een verordening vastgesteld waarin de plaatsing van mensen vanaf de wachtlijst wordt geregeld.

 • Uitgangspunt is dat de volgorde waarop de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst wordt bepaald door de volgorde waarop zij op de wachtlijst zijn geplaatst;
 • In afwijking van het vorige lid zullen met voorrang worden geplaatst:
  • schoolverlaters tot de leeftijd van 27 jaar;
  • personen die op vrijwillige basis voor tenminste 20 uur werkzaamheden verrichten;
  • personen die cruciale functies binnen de Zuidhoek kunnen bezetten;
  • degene die bereid is en geplaatst kan worden op een begeleid werken plaats.
 • Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat op de wachtlijst kunnen voor de bestuurscommissie bij wijze van uitzondering aanleiding zijn om af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

U kunt al eerder bij de Zuidhoek komen werken, via:

 • vrijwilligerswerk
 • stage
 • In een persoonlijk gesprek zal bekeken worden of dit voor u mogelijk is.

De Zuidhoek

De Zuidhoek gaat samen met u aan de slag! Als sociale werkvoorziening in de gemeente Schouwen-Duiveland werken wij aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. In dit proces bieden wij voor ondernemers een breed en professioneel scala aan producten en diensten aan. De wasserij, schoonmaak, groenvoorziening, om- en verpakken, maar ook de combinatie metaal, electro en montage zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop wij bedrijven kunnen ontzorgen!

Daarnaast ontwikkelen wij samen met ondernemers vernieuwende sociale projecten onder de werknaam LOOP13. Graag laten we klanten van ons vertellen wat ze van ons vinden.

Contact

Deltastraat 8, 4301 RC Zierikzee
Telefoon0111-413257
Fax0111-417269
E-mailinfo@dezuidhoek.nl

© De Zuidhoek - Ontwerp en realisatie door buro111