Nieuws over de Coöperatie

Op 28 mei werd de energie coöperatie Energie Werkt daadwerkelijk een feit. Olivier Verwest als voorzitter en Martin Bouwman tekenden bij de notaris de oprichtingsaktes. Zij vormen het oprichtingsbestuur. De kernwaarden van de coöperatie zijn solidair, collectief, transparant en dichtbij.

De coöperatie kan nu echt van start door substantiële bijdragen van partners als de Rabobank Oosterschelde en het Zig Zag fonds. Het project wordt gefaciliteerd door de gemeente Schouwen-Duiveland (Eric Caspers) en is een initiatief van de OSD (Olivier Verwest) en de Zuidhoek (Jos Rijk). De organisatie wordt opgebouwd. Inmiddels is een kwartiermaakster aangesteld, is de secretariële ondersteuning geregeld vanuit de WSW en worden mensen vanuit de bijstand al ingezet in de coöperatie.

Zeelandia geeft het goede voorbeeld door binnenkort 500 zonnepanelen te plaatsen op één van hun bedrijfsgebouwen in Zierikzee. Hierbij wordt door hen rekening gehouden met het feit dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet bij de montage van de zonnepanelen.

Er zijn reeds 40 ondernemers die hebben aangegeven mee te willen doen. De komende weken wordt bepaald op welke wijze ondernemers hun belangstelling om kunnen zetten in een lidmaatschap van de coöperatie.

Het project krijgt ook landelijke uitstraling. De landelijke belastingdienst, die een brug wil slaan naar ondernemers en burgers, ziet dit als een uitgelezen mogelijkheid een pilot op te zetten voor Schouwen-Duiveland om fiscaalvriendelijke duurzame initiatieven mogelijk te maken.

Op 2 juli van 16.30 – 18.00 uur bij de Zuidhoek in Zierikzee zijn de 40 ondernemers en alle OSD leden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Op deze avond is een toelichting gegeven op de werking van de coöperatie.

Als achtergrond nog de 4 projecten nader uitgewerkt

Collectieve inkoop energie

De business case collectieve energie-inkoop is gericht op het op een economische basis betrekken van ondernemers en bestuurders bij een energieneutraal Schouwen-Duiveland. Om een indicatie te geven van de financiële omvang van deze business case baseren we ons op de eerder opgemaakte energiebalans 2010. De totale financiële energieomvang op Schouwen-Duiveland bedraagt op basis daarvan circa 50.000.000,-- Euro. De doelstelling van deze business case is een deelname aan de collectieve energie-inkoop van 10% van deze omvang, circa € 5.000.000, in de periode 2014-2016. De potentiële financiële besparing bedraagt circa 5% van deze omvang, circa € 250.000. Daarvan gaat een deel naar de coöperatie en een deel direct naar de deelnemers van de coöperatie.

De indicatieve bijdrage aan werkgelegenheid is beperkt, maximaal 1 baan.

De uitdagingen voor de werkgroep collectieve energie-inkoop zijn o.a.:

 • de business case verder uitwerken
 • invulling geven aan de beoogde coöperatieve samenwerking
 • betrokkenheid genereren van ondernemers (bedrijven) en bestuursters (gemeentelijke gebouwen)
 • contracten verzamelen en analyseren: contractduur, potentiële besparing, etc.
 • werkgelegenheid bewerkstelligen
 • actieve bijdrage leveren aan eilandmarketing
 • Duurzame energietoepassingen

Duurzame energietoepassingen

De business case duurzame energietoepassingen betreft het gebruik van bestaande instrumenten. De doelstelling is om in de periode 2014-2016, 10.000 zonnepanelen (centrales), met een gezamenlijk (piek) vermogen van 2,5 MW (2.500 kW piek) te installeren en in gebruik te nemen. De indicatieve investering bedraagt circa 2.800.000,-- Euro. De indicatieve bijdrage aan werkgelegenheid omvat circa 4 banen.

De uitdagingen voor de werkgroep duurzame energietoepassingen zijn o.a.:

 • de business case verder uitwerken
 • invulling geven aan de beoogde coöperatieve samenwerking
 • flexibele toepassingen bedenken: daken, dijken, land, tuinen, etc.
 • samen met de politiek oplossingsrichtingen bedenken voor wet- en regelgeving en de economisch en juridische aspecten, waaronder een reëlere terugleververgoeding
 • nieuwe participatie(verdien)modellen bedenken en uitwerken voor deelname van (gemeentelijke) instellingen bedrijven en particulieren
 • werkgelegenheid bewerkstelligen
 • actieve bijdrage leveren aan eilandmarketing

Parkeren en vervoer

De binnenstad van Zierikzee is als aantrekkelijk winkelgebied door de vernieuwing van het Havenplein en het aangepaste parkeerbeleid voor het verkeer niet of nauwelijks meer toegankelijk.

Het doel van het project sociaal ondernemen parkeren en vervoer is het vervoeren van mensen vanaf parkeerplaatsen van en naar de binnenstad van Zierikzee. Hierbij worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet en gewerkt met energievriendelijke voertuigen.

De doelstelling van de pilot is 2 voertuigen voor 4-6 personenvervoer in te zetten. De geraamde investeringsomvang bedraagt gefaseerd circa 2 x € 25.000. De indicatieve bijdrage aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bedraagt circa 2-4 banen.

Aandachtspunten bij de verdere uitwerking van de business case zijn:

 • opdrachtnemer/opdrachtgever: hoe gaan we dit regelen?
 • samenstelling, taken bevoegdheden en bevoegdheden projectteam
 • capaciteitsmanagement: het borgen van het sociale project qua personeelsinzet
 • communicatie en informatie naar alle stakeholders
 • kwaliteitsbewaking: op proces en inhoud
 • risico-inschatting: op financieel, organisatorisch en juridisch gebied.
 • succesfactoren: welke factoren zijn bepalend voor een succesvolle doelrealisatie?

Energiebeheer

De business case energiebeheer betreft vooralsnog de administratieve kant van energiemanagement in de vorm van het aanleveren van managementinformatie als onderdeel van bewustwording en als sturingsinstrument om het energiegebruik van de betreffende gebouwen en/of objecten te verminderen. Energiebeheer levert ook belangrijke input voor de collectieve energie inkoop. Concreet gaat het om het analyseren van het energiegebruik van bedrijven, gebouwen en instellingen op basis van een energiebeheer abonnement. De doelstelling is om in de periode 2014-2016 1% op de totale omvang van het eilandelijke energiegebruik, respectievelijk 1.550.000 kWh en 650.000 M3 aardgas met een totale financiële omvang van € 500.000 te besparen. Daarvan gaat een deel naar de coöperatie en een deel direct naar de deelnemers van de coöperatie. De indicatieve bijdrage aan de werkgelegenheid is ingeschat op 4 a 5 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitdagingen voor de werkgroep duurzame energietoepassingen zijn o.a.:

 • de business case verder uitwerken
 • invulling geven aan de beoogde coöperatieve samenwerking
 • ontwikkelen (nieuwe) product-/marktcombinaties en verdienmodellen op het gebied van energiebeheer en later energiebeheersing (technische kant van energiemanagement, samenwerking met eilandelijke installateurs: energiewaardeketenbeheer/asset management)
 • (later) een verbinding maken met collectieve energie-inkoop en
 • werkgelegenheid bewerkstelligen
 • actieve bijdrage leveren aan eilandmarketing.

De Zuidhoek

De Zuidhoek gaat samen met u aan de slag! Als sociale werkvoorziening in de gemeente Schouwen-Duiveland werken wij aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. In dit proces bieden wij voor ondernemers een breed en professioneel scala aan producten en diensten aan. De wasserij, schoonmaak, groenvoorziening, om- en verpakken, maar ook de combinatie metaal, electro en montage zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop wij bedrijven kunnen ontzorgen!

Daarnaast ontwikkelen wij samen met ondernemers vernieuwende sociale projecten onder de werknaam LOOP13. Graag laten we klanten van ons vertellen wat ze van ons vinden.

Contact

Deltastraat 8, 4301 RC Zierikzee
Telefoon0111-413257
Fax0111-417269
E-mailinfo@dezuidhoek.nl

© De Zuidhoek - Ontwerp en realisatie door buro111