Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van vragen die regelmatig gesteld worden aan de medewerkers van De Zuidhoek. Staat uw vraag hier niet bij? Aarzel dan niet om contact op te nemen met De Zuidhoek. Telefoonnummer: 0111-413257.

1. Is De Zuidhoek een uitzendbureau?

Nee, De Zuidhoek is geen uitzendbureau maar een reïntegratiebedrijf gericht op arbeidsontwikkeling. Wij begeleiden in opdracht van diverse opdrachtgevers, waaronder de Gemeente Schouwen Duiveland, afdeling Werk Inkomen en Zorg, werkzoekenden naar werk.
Als werk op afzienbare termijn niet haalbaar is verwijzen wij mensen door naar activiteiten op het gebied van sociale activering, zoals onbetaald werk (vrijwilligerswerk) of scholing. In tegenstelling tot een uitzendbureau werken wij niet vanuit het aanbod (de vacatures die vervuld moeten worden), maar vanuit de vraag van elke individuele klant.

Wij stellen voor elke klant een uniek reïntegratieplan op. Wij helpen de klant bij het zoeken van passend werk. Dat kan op veel verschillende manieren, waarvan werk via een uitzendbureau er maar één is.

2. Kan een werkzoekende zich bij De Zuidhoek aanmelden voor bemiddeling?

In principe niet. De opdrachtgever meldt klanten (werkzoekenden) bij ons aan. Een werkzoekende kan wel bij de opdrachtgever (bijvoorbeeld de uitkeringsinstantie) aangeven dat hij of zij graag begeleid wil worden door De Zuidhoek.

Het hangt in principe van de regio af of de uitkeringsinstantie een klant bij ons aan kan melden.

3. Wat zijn mogelijke belemmeringen om aan het werk te gaan?

Veel mensen uit de doelgroep van De Zuidhoek kampen met meer dan één belemmering. Enkele voorbeelden zijn:

Opleiding   niet of laaggeschoold en/of verouderde diploma's.
Taal   veel klanten beheersen het Nederlands onvoldoende.
Motivatie   weinig (prikkels tot) zelfonderzoek naar wat jou als klant kan motiveren, is vaak onderdeel van het werkloosheidsprobleem.
Zelfbeeld   vaak laag, mede door matige zelfkennis.
Alleenstaand   zonder partner zijn mensen vaak kwetsbaarder dan met.
Kinderen   vooral bij vrouwen oorzaak van ontoereikende opleiding en/of werkervaring (gat in curriculum vitae) en geringe (soms mentale) beschikbaarheid.
Arbeidshandicap   fysiek/ psychisch.
Financiën   lang op het minimum leven leidt vaak tot schulden.
Verslaving   drank/drugs/gokken.
Psychische problemen   -

Om deze belemmeringen weg te nemen, stelt de trajectbegeleider een reïntegratieplan op voor elke werkzoekende. Vervolgens voert de trajectbegeleider samen met de klant dit trajectplan uit.

4. Welke middelen zet De Zuidhoek in om mensen aan het werk te helpen?

Bij het zoeken van passend werk en wegnemen van belemmeringen kunnen de trajectbegeleiders een aantal instrumenten inzetten. Enkele voorbeelden van instrumenten die trajectbegeleiders kunnen inzetten, zijn:

  • Scholing
  • Ondersteuning bij het zoeken naar passend werk door het vacaturematchingssysteem
  • Schuldhulpverlening
  • Kinderopvang
  • Onbetaald werk

5. Hoelang duurt een traject met een klant?

De trajectduur hangt af van (de ontwikkelingen in) de individuele situatie van de klant. Na het intakegesprek stelt de trajectbegeleider een diagnose. Op basis van deze diagnose schat de trajectbegeleider ook in wanneer de klant zal uitstromen naar werk of activiteiten op het gebied van sociale activering. Trajecten kunnen dus kort duren (enkele maanden), maar ook langer.

Trajecten zullen over het algemeen niet langer dan anderhalf jaar duren. Mocht dit om wat voor reden dan ook toch nodig zijn, dan zal de trajectbegeleider het traject in afzienbare periodes opdelen.

6. Begeleidt De Zuidhoek ook mensen met een WAO-WIA of WW-uitkering?

Ja. Een klant kan zelf bij het UWV aangeven dat hij of zij graag door De Zuidhoek begeleid wil worden. De klant en de trajectbegeleider stellen samen een trajectplan op. Na akkoord van het UWV kan met het traject worden gestart

 

De Zuidhoek

De Zuidhoek gaat samen met u aan de slag! Als sociale werkvoorziening in de gemeente Schouwen-Duiveland werken wij aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. In dit proces bieden wij voor ondernemers een breed en professioneel scala aan producten en diensten aan. De wasserij, schoonmaak, groenvoorziening, om- en verpakken, maar ook de combinatie metaal, electro en montage zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop wij bedrijven kunnen ontzorgen!

Daarnaast ontwikkelen wij samen met ondernemers vernieuwende sociale projecten onder de werknaam LOOP13. Graag laten we klanten van ons vertellen wat ze van ons vinden.

Contact

Deltastraat 8, 4301 RC Zierikzee
Telefoon0111-413257
Fax0111-417269
E-mailinfo@dezuidhoek.nl

© De Zuidhoek - Ontwerp en realisatie door buro111