Arbeidsontwikkeling

Informatie arbeidsontwikkeling

Zuidhoek Reïntegratie b.v. is in 2004 opgericht. Voordien werden reïntegratieactiviteiten ook al uitgevoerd maar dan onder de naam Zuidhoek. Zuidhoek Reïntegratie b.v. heeft een grote kennis van de Zeeuwse arbeidsmarkt. Via het uitgebreide netwerk van het bedrijf de Zuidhoek zijn er in heel Nederland zakelijke contacten. De infrastructuur van de Zuidhoek wordt volledig benut. Hierdoor is het mogelijk om zowel via de externe contacten als via het interne bedrijf voor maatwerk te zorgen in het zoeken van een baan.

Werkwijze Arbeidsontwikkeling

De trajectbegeleiders bij De Zuidhoek begeleiden werkzoekenden naar betaald werk. Als betaald werk voor iemand nog niet haalbaar is binnen afzienbare tijd, verwijzen zij klanten naar activiteiten in het kader van Sociale Activering. Dit kan een zorgtraject zijn, bijvoorbeeld begeleiding door een psycholoog, of scholing of vrijwilligerswerk.

Waarborging kwaliteit

De trajectbegeleiders beschikken over een relevante opleiding en een brede, zeer diverse beroepsachtergrond. De trajectbegeleiders zijn geschoold in de werkmethodieken van De Zuidhoek, interculturele communicatie en resultaatgericht werken.

Tijdens de werkzaamheden is sprake van individuele coaching, gericht op de individuele vaardigheden en resultaatverantwoording. Tevens worden opleidingsmogelijkheden bekeken.

Individuele begeleiding

Elke werkzoekende krijgt bij De Zuidhoek een vaste trajectbegeleider. In een uitgebreid intakegesprek en één of twee vervolggesprekken brengt de trajectbegeleider in kaart wat de wensen en mogelijkheden van de klant zijn met betrekking tot werk.

Ook besteedt de trajectbegeleider aandacht aan eventuele belemmeringen, zoals schulden, onvoldoende kennis van het Nederlands of gebrek aan zelfvertrouwen of motivatie. In overleg met de klant stelt de trajectbegeleider daarna een traject op voor begeleiding. De klant staat hierbij altijd centraal!

Geen benadering maar een aanpak

Het opstellen van een traject is voor De Zuidhoek geen doel op zich. De trajectbegeleiders gaan actief met de klant aan de slag, doelgericht en concreet! Hierbij is de leidraad: samen verantwoordelijkheid dragen en afspraak is afspraak, zowel voor de klant als voor de trajectbegeleider.

Ook besteedt de trajectbegeleider aandacht aan eventuele belemmeringen, zoals schulden, onvoldoende kennis van het Nederlands of gebrek aan zelfvertrouwen of motivatie. In overleg met de klant stelt de trajectbegeleider daarna een traject op voor begeleiding. De klant staat hierbij altijd centraal!

De Zuidhoek

De Zuidhoek gaat samen met u aan de slag! Als sociale werkvoorziening in de gemeente Schouwen-Duiveland werken wij aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. In dit proces bieden wij voor ondernemers een breed en professioneel scala aan producten en diensten aan. De wasserij, schoonmaak, groenvoorziening, om- en verpakken, maar ook de combinatie metaal, electro en montage zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop wij bedrijven kunnen ontzorgen!

Daarnaast ontwikkelen wij samen met ondernemers vernieuwende sociale projecten onder de werknaam LOOP13. Graag laten we klanten van ons vertellen wat ze van ons vinden.

Contact

Deltastraat 8, 4301 RC Zierikzee
Telefoon0111-413257
Fax0111-417269
E-mailinfo@dezuidhoek.nl

© De Zuidhoek - Ontwerp en realisatie door buro111