Uitvoering participatiewet op Schouwen-Duiveland:

Bron: PZC: Esme Soesman 04-09-19

ZIERIKZEE - Iedereen aan de slag, maar dan wel op zijn of haar eigen niveau. Dat is de insteek van de gemeente Schouwen-Duiveland bij de uitvoering van de participatiewet. Is het niet via een betaalde (deeltijd)baan dan misschien via werk in de Ruilwinkel. ,,Dat is niet alleen belangrijk om financieel onafhankelijk te kunnen worden, maar vooral ook voor je eigenwaarde,” zegt wethouder Cees van den Bos.

Bij de uitvoering van de Participatiewet is werk dan ook nadrukkelijk breder getrokken dan alleen een (deeltijd)baan. De Zuidhoek, ooit sociale werkplaats waar je kwam te werken als je lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen had, ontwikkelt zich de komende jaren van het productiebedrijf dat het nu is tot een mensontwikkelingsbedrijf. Oftewel een plek waar je allerlei vaardigheden kunt leren die je nodig hebt als werknemer.

Mensen die lang van de arbeidsmarkt af zijn geweest, kunnen er werkervaring op doen. Maar ook blijft er plek voor ‘de oude wsw-ers’, die ooit via de Wet sociale werkvoorziening bij de Zuidhoek zijn beland. Zij kunnen er tot hun pensioen blijven. De nieuwe doelgroep ‘beschut’, mensen met bijvoorbeeld een zware handicap of verslaving die niet bij reguliere bedrijven binnenkomen, kunnen eveneens bij de Zuidhoek terecht.

Nieuwe initiatieven

Voor zover Van den Bos vooruit kan kijken, blijft de Zuidhoek ‘tot in lengte van dagen’ bestaan. Op termijn sluiten wel de afdelingen metaal en verspanen, omdat die te veel verlies opleveren. Winstgevende onderdelen op deze afdelingen worden op een andere manier binnenshuis gehouden. Tegelijkertijd timmert de Zuidhoek volop aan de weg met nieuwe initiatieven. Zoals bijvoorbeeld WijkWel. Bij deze pilot zet de Zuidhoek onder meer arbeidsgehandicapten, vluchtelingen en mensen met een bijstandsuitkering in om vervoer van ouderen te verzorgen die bepaalde voorzieningen in hun buurt missen. Daarmee haakt de organisatie aan bij andere taken die op het bordje van de gemeente liggen, op het gebied van het sociaal domein.

Platform

Om zoveel mogelijk mensen de arbeidsmarkt op te helpen, is volgens Van den Bos ook het platform dat onderwijs, ondernemers en overheid samen op Schouwen-Duiveland hebben opgericht van groot belang. Samen wordt geprobeerd jongeren makkelijker vanuit het onderwijs de weg naar werk te laten vinden of dat goed te begeleiden via bijvoorbeeld jobcoaching. Die inzet moet er vervolgens weer toe leiden dat Schouwen-Duiveland als plek waar je mooi werk kunt vinden, steeds aantrekkelijker wordt.


terug naar overzicht

De Zuidhoek

De Zuidhoek gaat samen met u aan de slag! Als sociale werkvoorziening in de gemeente Schouwen-Duiveland werken wij aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. In dit proces bieden wij voor ondernemers een breed en professioneel scala aan producten en diensten aan. De wasserij, schoonmaak, groenvoorziening, om- en verpakken, maar ook de combinatie metaal, electro en montage zijn slechts enkele voorbeelden van de wijze waarop wij bedrijven kunnen ontzorgen!

Daarnaast ontwikkelen wij samen met ondernemers vernieuwende sociale projecten onder de werknaam LOOP13. Graag laten we klanten van ons vertellen wat ze van ons vinden.

Contact

Deltastraat 8, 4301 RC Zierikzee
Telefoon0111-413257
Fax0111-417269
E-mailinfo@dezuidhoek.nl

© De Zuidhoek - Ontwerp en realisatie door buro111